The seven point agreement en DNA van tijgers.

Met het samenstellen van de ministersploeg  wil het nog niet vlotten onder leiding van Jhala Nath Khanal (UML). Drie weken is de kersverse premier nu aan het formeren, maar van vooruitgang is nauwelijks sprake.

Khanal speakingEen heet hangijzer is de in het geheim gesloten seven point deal tussen Khanal en Maoïstenleider Pushpa Kamal Dahal, waarin de twee heren geheel op eigen houtje een aantal zaken overeenkwamen, ondermeer dat de Maoïstische strijders (PLA) een aparte status zouden krijgen als ‘security agency’ – dus niet zouden worden geïntegreerd in het reguliere leger.

De krant: “The most contentious issue in the seven-point agreement – to complete the army integration by forming a separate force of the Maoist combatants alone or along with representation from the security agencies – has been scrapped by the UML Central Committee.”

Dat was tegen de afspraken. Khanal heeft nu moeilijkheden met zijn eigen partij, met als gevolg dat Dahal hem niet meer vertrouwt en dus zijn medewerking aan het te vormen kabinet moet heroverwegen.

Gelukkig wordt er als vanouds druk vergaderd: “Top leaders of coalition partners CPN (UML) and Unified CPN (Maoist) on Friday held crucial discussion on how to give full shape to the cabinet without any delay. However, the meeting ended inconclusively as they failed to forge a consensus on the issue.”

De premier houdt moed en sprak tegen de pers: “I have assured the Maoist leadership about the UML CC decision on the seven-point deal and expressed confidence that the cabinet expansion would take place soon.”
Let wel, het woord ‘soon’ wordt door Nepalese politici vaak gebruikt, maar mist elke relatie met het Nederlandse woord ‘spoedig’.

Big cats are vital ecosystem engineers

De voltallige redactie van NepalNieuws reist vanavond af naar Nepal om daar het 30-jarige bestaan van het Summit Hotel te vieren.

Het hotel, dat eind 1980 de poorten opende, viert dit lustrum met een conferentie over natuurbescherming in Nepal, waarin nadruk wordt gelegd op DNA-onderzoek aan ‘scat’ van endangered big cats zoals de tijger en sneeuwpanter.

CMDNDe titel van de bijeenkomst: “Big cats are vital ecosystem engineers”.

In Kathmandu is recent een modern laboratorium ingericht, het Centre for Molecular Dynamics, waar een begin zal worden gemaakt met het analyseren van ‘scat’ (een net woord voor ‘poep’ van deze dieren), zodat men kan zien welke tijger zich waar bevond – tot op het niveau van het individu. Op grond van deze gegevens kan een nauwkeuriger beeld worden verkregen van populatiegrootte, verspreiding en genetische variatie. Klassieke methodes, zoals camera trapping en het opmeten van pootafdrukken hebben hun beperkingen – DNA analyse kan het beeld completeren en verfijnen.

20 Maart

Er is sprake van nog een conferentie, en wel op Zondag 20 Maart in Nederland. Daar worden Nederlandse en Nepalese NGO’s, die gevestigd zijn in Nederland, bijeen gebracht om te zien in hoeverre de synergie van deze organisaties verbeterd kan worden.

Er is veel verlies aan energie omdat vele goedbedoelenden telkens opnieuw het wiel trachten uit te vinden. Het werken in Nepal is niet eenvoudig. Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen, gegevens uit te wisselen en te bespreken of – en op welke wijze – de samenwerking verbeterd kan worden. Gespreksthema’s zijn ondermeer: onderwijs, gezondheid, zaken doen, (duurzaam) toerisme.

Mocht u belangstelling hebben: stuur een bericht naar mailto:consulate@nepal.nl .

2 thoughts on “The seven point agreement en DNA van tijgers.”

  1. Mijn gelukwensen met het dertig jaren bestaan van het Summit Hotel. Ik denk dat het veel heeft bijgedragen aan Nepal en Nepali, wellicht evenveel of meer dan de bijdragen van de NGO’ers die er hun borrel komen halen.

  2. Ook mijn felicitaties. Heel goed ook dat julli deze conferentie op het gebied van natuurbescherming organiseren. Heel veel succes daarmee!

    Groet, Helias Udo de Haes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *