Indiase grensblokkade

In Nepal gaat het momenteel niet goed. Eerst was er de Aardbeving in April met veel chaos en besluiteloosheid tot gevolg – ook ten aanzien van het besteden van alle ingezamelde gelden. Toen kwam de moesson en probeerden de mensen hun hoofd droog te houden onder tentdoeken. Daarna kwam September: wat een hoogtepunt had moeten zijn – het aannemen van de nieuwe Grondwet na tien jaar ruzie maken – werd een nationale ramp: ontevreden zuiderlingen, de zogenaamde Madhesi’s, vonden dat zij zich onvoldoende konden herkennen in deze nieuwe grondwet en besloten tot staken: ‘an indefinite strike’ was het gevolg.

untitledZij blokkeerden wegen en grensposten naar India, zodat er na enkele weken een groot gebrek aan bijna alles kwam, met als de meest merkbaar resultaat een tekort aan benzine, diesel, kerosine voor vliegtuigen, gas om te koken en medicijnen. Mensen stonden soms drie dagen in de rij voor drie liter benzine voor hun motorfiets, de rijen met dorstige taxi’s waren kilometers lang. Vele vluchten werden geannuleerd. Het is nog een wonder dat men dat allemaal zonder veel kabaal onderging.
Een ‘grappig’ detail: de huurprijs per dag voor een motorfiets in Kathmandu kostte evenveel als de prijs van één liter benzine op de zwarte markt, namelijk € 5. Een andere bijkomstigheid: de files in Kathmandu waren een stuk korter dan normaal en de lucht ook een stuk schoner.

Verhalen

Wie zit hier achter? En waarom is dit? Het is heel moeilijk om op basis van krantenberichten en de vele verhalen die in Nepal de ronde doen, tot een helder beeld te komen.
India houdt stijf vol dat het er niets mee te maken heeft; bij monde van de Indiase ambassadeur in Nepal moeten wij geloven dat India bereid is om het conflict direct op te lossen. Daar gelooft eigenlijk niemand ook maar iets van.
De situatie doet sterk denken aan de crisis die Rusland in de Oekraïne veroorzaakte: in de openbaarheid blijven beweren dat je er niks aan kunt doen maar via slinkse wegen ten eigen bate je invloed uitoefenen op een destructieve manier.

85626040_nepal_boundaries_624-5India is namelijk bijzonder ontevreden over de wijze waarop de grondwet is ingericht. Het belang van India ten gevolgde van nieuwe provincie-indeling (zeven provincies in plaats van twee die aan India grenzen, zodat India gemakkelijker politieke controle kan uitoefenen) wordt onvoldoende gediend.

Het land kan Nepal niet verbieden om een  grondwet aan te nemen, maar het kan wel proberen om het Nepal zo moeilijk mogelijk te maken, wetende dat Nepal afhankelijk is van Indiase importen. Het gevolg is er ook naar: schaarste aan vrijwel alles en stijgende prijzen. Daarnaast is het levensgevaarlijk: een ziekenhuis zonder medicijnen kan dodelijk zijn.

Een opvallend feit is dat de prijs van benzine op de zwarte markt (die in korte tijd tot grote bloei kwam) vier keer zo hoog is als normaal. Er wordt driftig gehandeld aan de Indiase grens. Mensen met vaten achterop fietsen ettelijke keren per dag heen en weer over de grens. Nog afgezien van extra inkomsten voor douane en politie, ligt het voor de hand dat een aantal groepen hier heel rijk van wordt. De vraag is alleen: wie? De Madhesi’s? De Maoïsten? Indiase groeperingen? Roddels buitelen over elkaar heen. Een aantal partijen spelen een belangrijke rol in het oplossen van het probleem, maar dezelfde partijen hebben er privébelang bij dat het conflict nog wel even zal duren wegens de winstmarges die gemaakt worden.

Ach, het is als zo vaak: de gewone Nepalees is de dupe en heeft het nakijken.

Miljoenen

Dit alles tegen het decor van nog een groot probleem: na de aardbeving zijn er door de internationale gemeenschap vele honderden miljoenen beloofd op het land te herbouwen, maar nog weinig is uitgegeven. De politieke ruzie (die door de Indiase blokkade geen snelle oplossing kent) gaat onder meer over de vraag wie het hoofd van de reconstructiecommissie mag worden – en wie het geld mag uitgeven… aan wie.
Daarbij komt nog dat de regering nieuw is, onwennig ook, en tamelijk onhandig opereert – en door India niet is gewenst. De regering staat onder leiding van de pas aangetreden premier K.P. Oli – nomen est omen in tijden van een Oliecrisis…

Een goede vraag zou kunnen zijn: waarom bemoeit de internationale gemeenschap zich niet met de blokkade? Nergens klinkt een krachtig Boe-geroep, noch worden resoluties aangenomen.
De reden is duidelijk: openlijk wordt erkend dat landen als Amerika, China en Europa liever geen ruzie met India krijgen – de economische en politieke belangen zijn veel groter dan vriendschapsbanden met Nepal.

clipboard01_1419741973Bovendien… Nepal is van nature bescheiden en gewend aan tegenslag. Maar, stel je eens voor in Nederland: geen benzine voor je auto gedurende drie dagen en met een beetje geluk krijg je dan drie liter voor drie keer de prijs. Hier zou zich een nationale ramp aandienen, een volksopstand, een revolutie. Geen gas om te koken? Geen medicijnen meer in de ziekenhuizen? Onze regering heeft geen dag meer te leven. Maar niet in Nepal.

Protest

Toch gaat er iets gebeuren. In veel buitenlanden wordt al gedemonstreerd. En nu ook in Den Haag: aanstaande dinsdag om 12:30 uur verzamelen zich de Verenigde Nepalese Organisaties zich voor de Tweede Kamer voor een protestbijeenkomst.
U kunt daar naartoe.
Nee: u MOET daar naartoe.
Wees solidair met de Nepalezen en stel een daad.

EMAIL VAN DE NEPLEZEN IN NEDERLAND:

De Nepalese gemeenschap roept de vrienden van Nepal op om te komen protesteren tegen de Indiase grensblokkade in Den Haag

Ruim 3 maanden is de grens tussen Nepal en India hermetisch afgesloten voor goederenvervoer naar Nepal met als gevolg dat er in Nepal grote tekorten zijn ontstaan van o.a. medicijnen, levensmiddelen en brandstof. De sluiting van de grens die de Indiase (grens)autoriteiten stilzwijgend steunen, zorgt voor een grote humanitaire ramp in Nepal. Het land dat recentelijk zwaar getroffen is door de aardbeving, kan de huidige ramp nauwelijks het hoofd bieden.

De sluiting van de grens is een tegenreactie van de Indiase autoriteiten op de totstandkoming van de nieuwe grondwet in Nepal die op 20 september 2015 met 90% van de volksvertegenwoordiging  werd aangenomen, omdat de nieuwe grondwet van Nepal India niet gezind zou zijn.

Op dinsdag 15 december a.s. organiseren de samenwerkende Nepalese organisaties tegen de Indiase grensblokkade bij de Tweede Kamer en bieden van een petitie aan de voorzitter van de vaste commissie van de buitenlandse zaken van de Tweede kamer aan met als doel aandacht te vestigen op deze crisis en de Nederlandse regering te verzoeken druk uit te oefenen op de Indiase autoriteiten voor de opheffing van de blokkade.

Datum: 15 december 2015
Plaats: Plein 2 (Ingang Tweede Kamer), Den Haag
Tijd: 12:30 – 14:30 uur
Overhandigen petitie: 13:30 – 14:00 uur.

Getekend:
De samenwerkende organisaties NRN NCC NL, NSN, NJSS, ONF, NMF en NDA

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *